Všechen život má svoji logiku. Rostliny si předávají informace, zvířata se učí. Jen lidé už jaksi ani neví co si mají myslet…..


Psychoterapeutické metody, závisí vždy na dobré erudici toho, kdo je schopen je poskytnout. Bývají časové náročné jak pro terapeuty, tak pro klienty. Proto je jejich uplatnění dostupné méně, než farmakoterapie. Je to škoda, neboť je lze pokládat za blízké kauzální terapii. Tedy terapii, která odstraňuje příčiny potíží.

Farmakoterapie přináší zpravidla rychlejší úlevu. Na druhé straně je však spojena s rizikem nežádoucích účinků léčiv, jako je útlum nebo podráždění, třes, dezorientace, zvýšení tělesné hmotnosti nebo i návyk. Příčiny potíží neodstraňuje.

psycholog poradna psychologická terapie psychoterapie piju pití nadměrné závislost léky drogy problém partner dítě zlobí alkoholismus alkoholik alkoholička manžel manželka psychická duševní nemoc pomoc psychospirituální krize pracovní partnerské partnerská terapie psychoterapie terapeutická pohádka terapeutické pohádky pohádkoterapie terapeutické příběhy pro mládež Foglar