‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Nestabilita a porucha nervové nebo hormonální soustavy se projeví únavou, nepozorností, nespavostí, bolestí hlavy, psychickou rozladou, bolestí orgánů, depresí, duševní nemocí, somatickou nemocí, u dětí např. i zvýšenou aktivitou, zlobením až nezvladatelností… výčet je dlouhý.

Metody v psychologii vychází ze struktury a funkce lidského mozku a pracují s jeho nastavením do optimálního módu.

Poradenství používá k nápravě výstupy psychologických výzkumů, poznání obecného nastavení psychických procesů.

Imaginativní a hypnoterapeutické metody zprostředkují náhled na skrytá místa našeho prožívání.

Duševní hygiena posiluje a upevňuje duševní zdraví a předchází obtížím.

Psychoterapeutické metody, závisí vždy na dobré erudici toho, kdo je schopen je poskytnout. Bývají časové náročné jak pro terapeuty, tak pro klienty. Proto je jejich uplatnění dostupné méně, než farmakoterapie. Je to škoda, neboť je lze pokládat za blízké kauzální terapii. Tedy terapii, která odstraňuje příčiny potíží.

Farmakoterapie přináší zpravidla rychlejší úlevu. Na druhé straně je však spojena s rizikem nežádoucích účinků léčiv, jako je útlum nebo podráždění, třes, dezorientace, zvýšení tělesné hmotnosti nebo i návyk. Příčiny potíží neodstraňuje.


‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾