Dospělí

Jestliže jste se dostali až sem, pak pravděpodobně máte se sebou nějaké úmysly. Třeba byste rádi udělali něco konkrétního pro sebe nebo pro druhé. Chcete se například zorientovat ve své osobnosti a jejím potenciálu, nebo vám vadí nepohoda, napětí, úzkost, strach. Můžete se chtít zbavit nějaké své závislosti, která vám již příliš mluví do života. Nebo chcete jen vyřešit rodinnou nebo partnerskou krizi. Také na sobě můžete pociťovat prvky deprese, fobie či nových, neznámých pocitů, jež vás ohrožují.

Všechny životní změny s sebou nesou menší nebo větší stres. Již změna počtu scházejících se rodinných příslušníků či změna obvyklého způsobu rekreace v sobě skrývají zátěž pro organizmus. Manželské hádky, změna pracovních návyků, nemoc, úmrtí blízkého člověka, nepřiměřená odpovědnost apod., však mohou po delší době způsobit těžké chronické choroby.

Dosáhneme-li opět své duševní rovnováhy, znamená to bezprostřední přínos nejen pro nás, ale i pro členy rodiny, spolupracovníky, přátele.


KRIZE

Obecně lze konstatovat, že každá krize v sobě obsahuje zborcení nefunkčního a stimul k novému. Nerovnovážný stav hledá svoji novou rovnováhu, je tomu tak jak ve fyzice, tak v sociologii, v celém vesmíru. V dnešní době lidé přicházejí o své jistoty, mění způsoby práce, mění své postoje, cítí obavy. I za současné nepříznivé situace lze však nový smysl nalézt.

Mnozí chtějí znát zda a jak lze snížit náklady na živobytí při zachování zdraví. Jiní se oddávají déletrvající zatěžující práci, která může překračovat optimální aktivační úroveň, může vést k syndromu vyhoření, k neurovegetativním poruchám, k rozpadu vztahů. Pracuje-li někdo v napjatých a ne zcela jasných podmínkách, potřebuje podporu, aby neztratil schopnost posoudit stav s dostatečným nadhledem.


i.