Terapeutická ekofarma

PŘÍRODA UZDRAVUJE – TERAPIE V KLIDU PŘÍRODY

Odpočinek a jednoduchá smysluplná práce na farmě zbavuje chronického napětí, zlepšuje zdraví a osobní pohodu.

Farmingterapie je terapie prostřednictvím práce a odpočinku na  farmě. Zahrnuje v sobě zooterapii, pracovní terapii, dotýká se  relaxace a dalších terapeutických směrů. Jejím působením dochází k uvolnění, k významnému snížení negativních vlivů chronických stresorů na organizmus, ke kladným změnám hodnotových systémů, k celostnímu pohledu na sebe sama a ke vhledu do svého života a bytí. V praxi tyto aspekty posilují integritu a stabilitu jedince, zvyšují a zkvalitňují jeho výkonnost ve všech oblastech jeho působení, zlepšují odpočinek, kvalitu užších i širších sociálních vztahů. Nezanedbatelný je i sekundární vliv vyladěného psychického stavu na zdraví.

Farmingterapie byla původně rozšířená v sociální terapii. Nyní svoji oblibu stále více získává u profesně přetěžovaných osob, osob ohrožených syndromem vyhoření a jako aktivní relaxace.

Terapeutické aktivity spočívají v práci na pastvině, krmení dobytka, v sekání dřeva, hrabání sena. Je možné připravit si jídlo venku na otevřeném ohni, nakreslit obraz, zpívat při kytaře, pást kozy,  spát na seně, nebo také nedělat vůbec nic…


—-


—-