Pohádkoterapie

Pohádky z podivuhodné, dílem líbezné, dílem poučné akční i humorné knížky „Hvězdičky patří raději na nebe“
a povídání „O vlkovi“Neřešte, jednoduše  vyřešte, protože čím dříve, tím rychleji a lépe:

Nesoulad v rodině, těžkou nemoc, úmrtí, rozvod

Zdravotní postižení, pocity méněcennosti, strach, stud, nespavost

Zlozvyky, zlobivost, problémy s jídlem, problémy sourozenecké

Šikanu

JinéPohádky umí pohladit, uklidnit, uspat.

Komu by se v životě někdy nepřipomněla paralela s nějakou jeho oblíbenou pohádkou.

Terapeutická pohádka pomáhá téměř na všechny dětské neduhy -

- tedy, ty psychické.

Podá pohodový obraz, nenásilnou formou dodá informace,

nabídne možnosti řešení.

Pohádkoterapie začíná psychologickým vyšetřením dítěte. Po vypracování diagnostického závěru  se stanoví konkrétní terapeutické prvky, které se  postupně vkládají do vybraných pohádek. Tímto způsobem je možné vyřešit i jinak obtížně řešitelná, citlivá témata.

Rodiče dětem pohádky pravidelně předčítají. Terapie zasáhne do chodu rodiny jen velmi mírně. Není potřeba pravidelně docházet do externího zařízení.

Na terapeutické pohádky děti reaguj bez zábran a zvnitřnění probíhá téměř bez komplikací.

Malé dítě může obdržet celý výtisk pro ně speciálně upravené obrázkové pohádkové knížky, nebo se rodičům pohádky pouze vytisknou k předčítání a dítě dostane vybrané motivační obrázky.

Pro větší děti jsou analogicky upraveny dobrodružné příběhy, které dítě dostane formou knižního výtisku -

- viz. TERAPEUTICKÉ PŘÍBĚHY


Pohádkové knihy k pohádkoterapii, obrázky a dobrodružné příběhy
jsou chráněny autorskými právy.


http://www.inflow.cz/seminar-biblioterapie-v-praci-verejnych-knihoven