Fyzika a psychologie

Vše sestává z prázdnoty a tvar je zhuštěná prázdnota.

Albert Enstein

Kvantové pole nerozlišuje mezi částicí a prostorem. Ensteinovy výpočty nedokázaly hmotu oddělit od gravitačního pole a gravitační pole od zakřiveného prostoru. Hmota a prostor jsou částí jediného celku a vzájemně spolu souvisejí.

Mnohaleté snahy přiblížit psychologii jako vědu matematice a fyzice působily v praktické psychologii spíše těžkosti a vytvářely komplikované statistické předpoklady a výroky. Přesto to to nebyla cesta nesprávná. Na jejím konci jsme  se opravdu přiblížili, ne-li splynuli s fyzikou, s kvantovou fyzikou. Objevujeme, že jsme mohli více věřit starověkým filosofům a více je rozvíjet, než ověřovat nové hypotézy.

Při konečném rozkladu hmoty hmota zaniká a vzniká zhuštěná energie.

Duševno či mysl mohou být pojímány jednodušeji, pokud se pojmou jako energie. Myšlenky a duševní stavy nejsou viditelné, mají však svoji energii. (Energii ovlivňující nás samotné a věci kolem nás. City, intelekt, naše směřování, náš život…).