Rozmach nebo rozkvět?

RŮST VÝVOJ ROZMACH nebo RŮST ROZVOJ ROZKVĚT ?

„Ve výchově každého člověka nastane čas, kdy dojde k přesvědčení, že závist je nevědomost, napodobování je sebevražda a že musí sám sebe za všech okolností brát jako svůj vlastní cíl, že i když celý širý vesmír je plný dobra, nedostane se mu žádnému zázračnému rohu hojnosti jinak než tím, že bude obdělávat ten pozemek, který mu byl přidělen. Síla v něm obsažená je naprosto nová a nikdo kromě něj neví, co může udělat, a ani on to nebude vědět, dokud to nezkusí.“

Ralph Waldo Emerson

„Přirovnáme-li malé dítě k letadlu na startovní dráze, budeme předpokládat, že ví, kam poletí, má mapu, kompas, výškoměr? Mnoha vychovatelům stačí jen funkce pozemního navaděče s praporky, který letadlu ukazuje kam popojet a kde má zastavit.“

Mia Mayerová

***

Tento důležitý aspekt mají na mysli duchovní, filosofové, koučové a nakonec i já. A tak jsem s dětmi začala hrát tvůrčí hry a napsala pro ně pohádky a pro větší pak dobrodružné příběhy, které se dají přizpůsobit jejich potenciálu.
Dospělí se pak mohou podívat na svůj potenciál, chtění i bariéry přes spojení psychologie se zákony fyziky.