Krize

Obecně lze konstatovat, že každá krize v sobě obsahuje zborcení nefunkčního a stimul k novému. Nerovnovážný stav hledá svoji novou rovnováhu, je tomu tak jak ve fyzice, tak v sociologii, v celém vesmíru. V dnešní době lidé přicházejí o své jistoty, mění způsoby práce, mění své postoje, cítí obavy. I za současné nepříznivé situace lze však nový smysl nalézt.

Mnozí chtějí znát zda a jak lze snížit náklady na živobytí při zachování zdraví. Jiní se oddávají déletrvající zatěžující práci, která může překračovat optimální aktivační úroveň, může vést k syndromu vyhoření, k neurovegetativním poruchám, k rozpadu vztahů. Pracuje-li někdo v napjatých a ne zcela jasných podmínkách, potřebuje podporu, aby neztratil schopnost posoudit stav s dostatečným nadhledem.