Pracovní psychologie

Výsledky psychologických studií postupně stále jasněji prokazují, že spokojenost zaměstnanců má měřitelný vliv na jejich výkon a kreativitu.

Proto udržovat se v dobré náladě je pro život příjemnější, uděláme toho více a lépe a půjde to tak nějak samo.

Jenže:

Na svém pracovišti člověk pracuje jak v čase, kdy je „bez poruchy“, tak v čase, kdy je fyzicky a psychicky unaven, frustrován, nemocen, pod tlakem konfliktů z domova, pod tlakem vyčerpávajících osobních plánů, neuřízeného života. Takto vybaven si jde do práce pro další zátěž, plynoucí z ambiciózních pracovních plánů, pracovních rozepří, nejasných úkolů, nevhodného pracovního prostředí i z vad výrobních prostředků.

Takže:

sečteme-li mimopracovní a pracovní zátěž, dostaneme celkem vysokou úroveň stresu, která se negativně odráží na jakémkoli výkonu, tedy i na tom pracovním.

Poslat plné nákladní auto pro další náklad je nelogické, paradoxně však si lidé běžně nosí zátěž z domova do práce a na tu nakládají další.